0
Twój koszyk

Formularz zwrotu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 


ADRESAT na ten adres wyślij paczkę)
BOHOU Aneta Trochim  ul. Elektryczna 1 lok. 210/2, 15-080 Białystok, tel. 797692880

NIP: 1251478610 , REGON: 388486364

Nr zamówienia ……………………..
Wartość zamówienia ……………………………………………………..
ADRES NABYWCY:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………..
Ulica i nr domu/mieszkania: …………………………………………………………………
Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………………………
Nr telefonu ………………………. E-mail: ……………….…………
DANE O RACHUNKU BANKOWYM
Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze:
……………….…………………………………………………..………………………………………
Nazwa banku: …………………………………………………………………………………
Dane właściciela rachunku bankowego:………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………